شماره ثبت - 288418

قوه قضائیه / 288418 ®

با شبکه ترجمه کیهان اطمینان، امنیت و کیفیت را یکجا تجربه کنید.
® !present your projects assurance and quality at the same time
IRAN
کیهان ترجمه با به کار گیری تمامی استاندارد های ذکر شده، شبکه ترجمه کیهان با توجه به بیداری اسلامی صورت گرفته به خصوص در کشورهای آمریکایی و اروپایی و به طبع آن، حال آشفته نظام سرمایه داری درغرب، و همچنین رشد آمار گرایش افراد به دین مبین اسلام ( رشدی بالغ بر 35 درصد *قابل پیگیری در تمامی مراکز آمار بین المللی- موسسه *پیو '– باشگاه خبرنگاران جوان* ) شبکه ترجمه کیهان با توجه به درخواست های مکرر سازمان ها، مراکز و کانون های اسلامی از کشورمان مبنی بر فید دهی های مربوط به دین، به خصوص دین اسلام، اقدام به عقد قرار داد با انتشارات مسجد مقدس جمکران نمود تا با ترجمه کتاب هایی فاخر در این زمینه نخست قدمی در راستای انتشار مفاهیم عمیق و ارزشمند اسلامی به کشورهای مقصد برداشته و همچنین باعث رشد و تعالی روز افزون کشور عزیزمان گردد کیهان ترجمه

دوره های شش ماهه

وورک شاپ های ترجمه تخصصی

وورک شاپ های ترجمه شفاهی

تبیین راهکارهای افزایش کیفیت ترجمه شفاهی و ترجمه های تخصصی به صورت هفتگی در محل برگزاری همایشات و کنفرانس های مربوطه صورت پذیرفته و نفرات برتر هر دوره به به شبکه رشد نخبگان جوان و شرکت طنین نوابغ فن بازار جهت اعطای تسهیلاتداخلی و بین المللی معرفی می گردند.

مجری وورک شاپ ها : شبکه رسمی ترجمه کیهان

مدرسین دوره های ترجمه تخصصی :

مجری طرح : شبکه رسمی ترجمه کیهان

متخصص بخش ترجمه شفاهی

جناب آقای دکتر مجید فتاحی پور

متخصص بخش ترجمه های تخصصی پزشکی و غیر پزشکی

کارشناس ارشد جناب آقای توحید نجاری

متخصص بخش مدل ها و قالب های ترجمه

سرکار خانم دکتر راضیه اسلامیه

مشاهده پژوهشنامه ها و مقالات جناب آقای توحید نجاری

به دلیل عدم توجه به ماهیت اصلی زبان انگلیسی و بی توجهی به ریشه و ساختار اصلی این زبان بین المللی، لازم است زبان انگلیسی این بار به دور از فضاهای سنتی موجود مورد بررسی، تحلیل و تبیین قرار گیرد. در در طی سال های گذشته تدریس و یادگیری و به کارگیری زبان انگلیسی و بهره گیری از مزایای آن، مردم و حتی متخصصان این حوزه را در این فضا غرق کرده و باعث غفلت ایشان از آگاهی ، بررسی و تالیف و انتشار مقالات در حوزه ساختارشناسی و ریشه و چگونگی پیدایش این زبان مهم شده است. 

 

این پژوهش ها از سه حوزه زبان شناسی ، تاریخ زبان با بهره گیری از علم فیلو ژنتیک زیست شناسی نگاهی نو به زبان انگلیسی داشته و حقایق مستدل و معتبری را به عموم و متخصصان این حوزه عرضه می نماید. 

 

لازم به ذکر است در کشور آمریکا و چند کشور اروپایی دیگر، این اقدامات صورت گرفته و نتایج آن در جامعه جهانی زبانشناسی پذیرفته و ثبت شده است. ما در تلاش هستیم که بتوانیم با همکاری دستگاه های مربوطه این مهم را در کشور خودمان نیز به انجام رسانیم.

Iran