شماره ثبت - 288418

قوه قضائیه / 288418 ®

با شبکه ترجمه کیهان اطمینان، امنیت و کیفیت را یکجا تجربه کنید.
® !present your projects assurance and quality at the same time
IRAN
کیهان ترجمه با به کار گیری تمامی استاندارد های ذکر شده، شبکه ترجمه کیهان با توجه به بیداری اسلامی صورت گرفته به خصوص در کشورهای آمریکایی و اروپایی و به طبع آن، حال آشفته نظام سرمایه داری درغرب، و همچنین رشد آمار گرایش افراد به دین مبین اسلام ( رشدی بالغ بر 35 درصد *قابل پیگیری در تمامی مراکز آمار بین المللی- موسسه *پیو '– باشگاه خبرنگاران جوان* ) شبکه ترجمه کیهان با توجه به درخواست های مکرر سازمان ها، مراکز و کانون های اسلامی از کشورمان مبنی بر فید دهی های مربوط به دین، به خصوص دین اسلام، اقدام به عقد قرار داد با انتشارات مسجد مقدس جمکران نمود تا با ترجمه کتاب هایی فاخر در این زمینه نخست قدمی در راستای انتشار مفاهیم عمیق و ارزشمند اسلامی به کشورهای مقصد برداشته و همچنین باعث رشد و تعالی روز افزون کشور عزیزمان گردد کیهان ترجمه

استفاده از نرم افزارهای بومی، یکی از بهترین روش های موجود جهت حصول اطمینان از امنیت فضای تحقیق و پژوهشو گردآوری مقالات مربوط در حوزه های مختلف به شمار می آید


 استفاده از نرم افزار های ایرانی  

چهار سامانه مشابه یاب متون فارسی در کشور وجود دارد که این سامانه ها در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) دانشگاه شهید بهشتی با نام “مهتاب”، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با نام”سمیم نور” و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با نام”همانندجو” راه اندازی شده است.

 

تمام این سامانه ها در زمینه تشخیص مشابهت‌های متنی، طراحی و تولید شده‌اند، در حالی که همانندجو بیشتر بر متون پایان نامه‌های دانشجویی تمرکز دارد ولی سامانه همتاجو عمدتا بر یافتن مشابهت‌های متنی در مقالات علمی و پژوهشی کشور متمرکز است.

دایره تخلف در اینگونه موارد  فراتر از سرقت علمی است و مقوله‌هایی مانند تغییر داده‌های دیگران بدون داشتن بن مایه های علمی، جعل داده‌ها، سایه نویسی نوشتن مقاله یا تولیدات علمی به جای دیگران نویسنده مهمان درج نام افرادی که هیچ نقشی در تولید مقاله نداشته اند، انتشار دوباره اثر بدون اضافه شدن اطلاعات جدید و همچنین سرقت علمی را دربر می‌گیرد.

در ایران هم مانند دیگر مناطق دنیا، هرجا که خلق ارزش صورت می گیرد، سرقت نیز دنبال آن به وجود می آید و این پدیده ناپسند، از قرن‌ها قبل نیز وجود داشته است.

 

Iran